Japanese Castellano Catalł English home


pb_pag_1pb_pag_2pb_pag_3pb_pag_5pb_pag_7plansiprojectes

Plans i Projectes per a Barcelona, 2011-2015

Plans i Projectes per a Barcelona, 2011-2015
Hàbitat Urbà / Ajuntament de Barcelona, 2015.

plansiprojectes

pb_pag_1

pb_pag_2

pb_pag_3

pb_pag_5

pb_pag_7