Spread

Book design & around it

Monografia / Indissoluble / 2015 / Celia Alba de la Torre (ed.) / Edició en castellà / 297 x 420 mm / 8 pàgs. / Negre + tinta directa / ISBN: ND / Opuscle desplegable de gran format i de caràcter efímer que recull una selecció de projectes de l’estudi d’arquitectura i d’instal·lacions expositives. / Disseny amb la col·laboració de Claudia Parra. Fotos: © Claudia Parra.