Spread

Book design & around it

Naturbà

Barcelona Collserola

Catàleg / Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) / 2014 / Adolf Sotoca, Oscar Carracedo (eds.) / Edicions en català i anglès / Flexibound / 240 x 310 mm / 440 pàgs. / Color / ISBN: 978-84-96842-61-8 (català) / Una extensa recopilació dels projectes presentats al concurs per a l’urbanització dels llindars de Collserola, l’àrea natural de muntanya al nord de la ciutat de Barcelona. 111 projectes organitzats per capítols, assajos diversos i altres col·laboracions dialoguen de manera regular i sistematitzada entre desplegaments i maquetacions diverses. / Disseny amb la col·laboració de Claudia Parra.